570 883 441
 

Urządzenia transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego


Urządzenia do transportu bliskiego to kluczowe wyposażenie niemal każdego zakładu przemysłowego. Tego typu maszyny umożliwiają bezpieczne i wydajne przemieszczanie ładunków lub osób. Odznaczają się ograniczonym zasięgiem pracy i wymagają specjalistycznego nadzoru.

Ich obsługa możliwa jest wyłącznie przez przeszkolonych operatorów.

Obecnie praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet lub skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w specjalistycznym kursie.

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie już doświadczonych pracowników.

Operator wózków jezdniowych unoszących:

 Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych unoszących.

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) w momencie rozpoczęcia szkolenia ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Operator wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających.

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) w momencie rozpoczęcia szkolenia ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Bezpieczne użytkowanie butli:

 Szkolenie skierowane jest do :

 1. a) kandydatów na operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem;
 2. b) operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem;
 3. c) osób dokonujących wymiany butli z gazem.

 

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

 Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) w momencie rozpoczęcia szkolenia ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 3.  

Kurs dla operatorów żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnych – HDS


HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy to jedno z częściej wykorzystywanych urządzeń w transporcie drogowym wymagającym jednocześnie załadunku ciężkich przedmiotów, jak kontenery transportowe. Umiejętność obsługi takiego sprzętu pozwala nie tylko na dokonywanie przewozów, ale też umożliwia ich załadunek bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń. Operatorem HDS może być kierowca, który ukończył odpowiednie szkolenie i posiada stosowne zaświadczenie o kwalifikacjach.

Szkolenie HDS przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które pracują w transporcie drogowym towarowym i chcą poszerzyć swoje umiejętności o możliwości załadunku. Odpowiednie kwalifikacje są przydatne zarówno zawodowym kierowcom w dużych firmach, jak i prywatnym właścicielom jednoosobowych przedsiębiorstw usługowych.

 Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń

 Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia pozwalający na pracę z tymi urządzeniami, potwierdzony potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.
 3. c) Znajomość tematyki z zakresu mechaniki oraz elektrotechniki (osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania w tym zakresie zobowiązane są do odbycia dodatkowego szkolenia).
 4.  

 Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 1. Żurawie:

– przewoźne

– przenośne.

 

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia , z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

 W trakcie kursu należy zrealizować 40 godzin lekcyjnych w tym 12 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny uzupełnienia programowego (dla osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki).

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia pozwalający na pracę z tymi urządzeniami, potwierdzony potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.
 3.  

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych  z mechanicznym napędem podnoszenia, z w wyłączeniem z wózków z  wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

 W trakcie kursu należy zrealizować 38 godzin lekcyjnych w tym 10 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny uzupełnienia programowego (dla osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki).

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia pozwalający na pracę z tymi urządzeniami, potwierdzony potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

 

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego , co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń.

 W trakcie kursu należy zrealizować 34 godzin lekcyjnych w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

 1. a) ukończone 18 lat;
 2. b) stan zdrowia pozwalający na pracę z tymi urządzeniami, potwierdzony potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza;
 3. c) Znajomość tematyki z zakresu mechaniki oraz elektrotechniki (osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania w tym zakresie zobowiązane są do odbycia dodatkowego szkolenia).

 Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

 1. Podesty ruchome przejezdne:

– wolnobieżne,

– samojezdne montowane na pojeździe

– przewoźne.

Urządzenia transportu bliskiego


Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób  >