570 883 441
 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców


Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument niezbędny przy wykonywaniu zawodowego przewozu rzeczy lub osób w ramach kategorii prawa jazdy C, C+E lub D, D+E. Wydawany jest po zrealizowaniu szkolenia okresowego, kwalifikacji wstępnej, bądź kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Szkolenie okresowe na przewóz osób lub rzeczy

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego obejmuje zajęcia teoretyczne, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

C, C+E, C1, C1+E

D, D+E, D1, D1+E.

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla kierowców, którzy uzyskali kat. C prawa jazdy przed 10 września 2009r. i kat. D przed 10 września 2008r. oraz dla osób przedłużających uprawnienia  do wykonywania zawodu kierowcy, tj. dla tych którym upływa okres 5 lat od odbycia kwalifikacji wstępnej.                                                                                                                                                         Celem tego kursu jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Brak odbycia szkolenia niesie za sobą ryzyko utraty posiadanych uprawnień.

Czas trwania kursu: 35 godzin

 Kwalifikacja wstępna na przewóz osób lub rzeczy

Kurs przygotowany został dla młodych kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E  oraz  D, D1, D+E, D1+E, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.

  • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E
  • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D, D+E.

Czas trwania kursu: 280 godzin

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób lub rzeczy

Kurs przygotowany został dla  kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane po 10 września 2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10 września 2008 r. lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kategorii prawo jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia,

zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii prawa jazdy D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.

Czas trwania kursu: 140 godzin

 

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób lub rzeczy

Kurs przygotowany został dla osób, które posiadają już uprawnienia do przewozu osób lub rzeczy, ale chciałyby uzyskać kolejne. Jeśli masz już za sobą kwalifikację wstępną, dzięki której uzyskałeś uprawnienia na przewóz rzeczy, a chcesz znaleźć zatrudnienie w zakresie przewozu osób, wybierz kwalifikację wstępną uzupełniającą.

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie przewozu rzeczy.

Czas trwania kursu: 70 godzin

 

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz osób lub rzeczy

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej jest skróconą wersją kursu z zakresu kwalifikacji uzupełniającej.

Istotne znacznie w tym przypadku ma wiek kursantów. Z przyspieszonej wersji szkolenia mogą skorzystać osoby, które ukończyły 23 rok życia dla kategorii prawa jazdy D oraz 21 rok życia dla kategorii prawa jazdy C.

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Czas trwania kursu: 35


Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej jest podstawowym wymaganiem oprócz prawo jazdy do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Kierowco pamiętaj, że przed przystąpieniem do pracy należy uzyskać wpis w prawo jazdy świadectwa kwalifikacji zawodowej, badań lekarskich i psychologicznych.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej


Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób  >