570 883 441
 

Kursy i szkolenia ADR

Kurs oraz szkolenie ADR


Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym jest stale rozwijającą się gałęzią transportu międzynarodowego. Przepisy umowy wielostronnej które Polska ratyfikowała 1975 roku nakładają na kierowców obowiązek posiadania uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jest to podyktowane posiadaniem przez kierowcę wiedzy i umiejętności związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym.

Kurs ADR dla kierowców:

–  podstawowy,

–  specjalistyczny na cysterny,

– specjalistyczny klasy 1,

– specjalistyczny klasy 7.

Szkolenie stanowiskowe ADR ( dla osób uczestniczących w łańcuchu transportowym)
Szkolenia ADR oferowane przez Naszą firmę pozwalają zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenia są kierowane do rożnych grup osób:
– dla kierowców, którzy chcą podjąć pracę związaną z transportem towarów niebezpiecznych,
– dla doradców ADR,
– dla pozostałych osób uczestniczących w operacjach transportowych materiałów niebezpiecznych.

Szkolenia i audyty ADR dla firm


Zgodnie z Umową ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców d/s bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Wynika z tego obowiązek ciążący na wszystkich przedsiębiorcach uczestniczących w łańcuchu transportowym zajmujących się materiałami niebezpiecznymi do wyznaczenia doradcy, który zadba o prawidłowość procesów związanych z manipulacją ładunku oraz szkoleniem osób. Brak wyznaczonego doradcy skutkuje mandatem karnym w wysokości 5 tyś. złotych nakładanego na przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego.

 Prowadzimy audyty i szkolenia na terenie województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, dbając o wysoką jakość i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Kursy i szkolenia ADR


Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób  >


Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób  >