570 883 441
 

BHP dla kierowców

BHP dla kierowców


Każda firma potrzebuje wsparcia w zakresie BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenia, a każde stanowisko musi zostać opatrzone odpowiednią instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie.

Zapewniamy szkolenia BHP zarówno w zakresie stałej współpracy jak i również jednorazowe zlecenia.

Szkolenie wstępne BHP : dla nowych pracowników – wdrażające w zasady bezpiecznej pracy, zapoznające z instrukcją stanowiskową i ogólnymi zasadami BHP.

Szkolenie okresowe BHP: przypomina najważniejsze zasady BHP pracownikom. Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: pozwala określić ryzyko związane z wykonywaniem konkretnych zadań oraz wskazują sposoby ich uniknięcia.

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej : prowadzimy dochodzenie powypadkowe na stanowiskach pracy i przygotowujemy raporty.

Kontrola warunków BHP w firmie : prowadzona tak, by wyeliminować wszelkie czynniki ryzyka i zwiększyć bezpieczeństwo pracy firmy.

Opracowywanie instrukcji BHP: opracujemy kompletne instrukcje BHP, uwzględniając indywidualną specyfikę pracy firmy oraz zadania na każdym stanowisku .

Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego: przeprowadzimy kompleksową analizę warunków pracy, wskazując najbardziej optymalne wyposażenie pracownika – zapewniające maksimum bezpieczeństwa przy wykonywaniu zadań zawodowych i optymalne pod względem finansowym.


Wszystkich zainteresowanych profesjonalną obsługą  w zakresie BHP zachęcamy do kontaktu z nami.
Szczegóły oferty dostosowanej do Państwa potrzeb przedstawimy telefonicznie, mailowo bądź w czasie wizyty w naszej siedzibie.

BHP dla kierowców


Kurs na prawo jazdy >


Świadectwo kwalifikacji zawodowej  >


Kursy i szkolenia ADR  >


Szkolenia przewoźników drogowych >


Kursy i szkolenia uzupełniające  >