O Nas

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki

Powstała w 2016 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku firm zajmujących się kompleksową obsługą kierowców zawodowych a także szeroko rozumianego zagadnienia TSL. Naszym celem jest budowanie stałych relacji z klientami, elastyczność oraz rzetelna obsługa.
Szkolenia w naszym Ośrodku cechują się profesjonalizmem i wysokim poziomem obsługi. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje, zyskasz możliwość zdobycia pracy jako kierowca zawodowy. Szkolimy na prawo jazdy kategorii C i C+E. W naszym ośrodku uzyskasz kwalifikację wstępną, wstępną przyśpieszoną, szkolenia okresowe, kurs ADR wszystkich klas i specjalistyczne a także szkoleń z zakresu transportu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki

jest firmą stosunkowo młodą, jednakże temat szkolenia kierowców jest dla nas bardzo dobrze znany z uwagi na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu mamy pewność, że kandydaci na kierowców i kierowcy współpracujący z nami otrzymają najlepsze wyszkolenie, a także kompetentne doradztwo z zagadnień TSL.
ADR-EDU to również szkolenia i audyty dla firm zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych. Wyspecjalizowana kadra z wieloletnim stażem zagwarantuje profesjonalną obsługę i szkolenia, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w waszej firmie i znacząco podniosą kwalifikacje wasze jak i pracowników na określonych stanowiskach.
Zapraszamy do współpracy!

Prawo jazdy kategorii C:

 

Ukończyłeś 21 lat i chcesz podnieść swoje kwalifikacje o  zawód kierowcy pojazdu ciężarowego powyżej 3,5t? To szkolenie jest dla Ciebie! 20 godzinna teoria a następnie 30 godzinne szkolenie praktyczne przygotuje Cię do egzaminu państwowego. W ADR-EDU podchodzimy profesjonalnie do swoich obowiązków i dbamy o rzetelne szkolenie naszych kandydatów na kierowców. Doświadczenie zawodowe naszych instruktorów przybliży Ci kulisy pracy kierowcy zawodowego co pozwoli bezpiecznie i bez obaw podjąć nowe wyzwania!Miejsce szkolenia:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki
Ul. Antoniego Patli 10
16-400 Suwałki

 

Prawo jazdy kategorii E do C:

Posiadasz prawo jazdy kategorii C? Uzupełnij swoje kwalifikacje i możliwość jazdy z przyczepą pojazdami powyżej 3,5t! Kompletne uprawnienia pozwolą Ci znaleźć lepiej płatną pracę! Na rynku niezmiennie mamy do czynienia z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych kierowców posiadających kompletne uprawnienia do kierowania pojazdami powyżej 3,5t. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU dołoży wszelkich starań w dążeniu do podniesienia Twoich uprawnień! Kurs składa się wyłącznie z 25 godzin jazdy praktycznej przygotowującej do egzaminu państwowego. Nie czekaj! Uzupełnij uprawnienia już teraz! Miejsce szkolenia:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki
Ul. Antoniego Patli 10
16-400 Suwałki

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy i osób):

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy.Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie.

Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.
Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest:
Prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE,
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
Orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym),
Orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym). Miejsce szkolenia:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki
Ul. Antoniego Patli 10
16-400 Suwałki

Kursy i szkolenia ADR:

 

Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym jest stale rozwijającą się gałęzią transportu międzynarodowego. Przepisy umowy wielostronnej które Polska ratyfikowała 1975 roku nakładają na kierowców obowiązek posiadania uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jest to podyktowane posiadaniem przez kierowcę wiedzy i umiejętności związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU organizuje kursy związane z transportem i manipulacją materiałów niebezpiecznych:
Kurs ADR dla kierowców ( podstawowy, specjalistyczny na cysterny i klasy 1 i 7)
Szkolenie stanowiskowe ADR ( dla osób uczestniczących w łańcuchu transportowym)
Szkolenia ADR oferowane przez Naszą firmę pozwalają zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenia są kierowane do rożnych grup osób:
– dla kierowców, którzy chcą podjąć pracę związaną z transportem  towarów niebezpiecznych,
– dla doradców ADR,
– dla pozostałych osób uczestniczących w operacjach transportowych materiałów niebezpiecznych.

 

Szkolenia i audyty ADR dla firm

 

Zgodnie z Umową ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców d/s bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Wynika z tego obowiązek ciążący na wszystkich przedsiębiorcach uczestniczących w łańcuchu transportowym zajmujących się materiałami niebezpiecznymi do wyznaczenia doradcy, który zadba o prawidłowość procesów związanych z manipulacją ładunku oraz szkoleniem osób. Brak wyznaczonego doradcy skutkuje mandatem karnym w wysokości 5 tyś. złotych nakładanego na przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego. Prowadzimy audyty i szkolenia na terenie województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, dbając o wysoką jakość i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

ADR-EDU Daniel Suchocki zaprasza do współpracy.

Szkolenia BHP

 

Każda firma potrzebuje wsparcia w zakresie BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenia, a każde stanowisko musi zostać opatrzone odpowiednią instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie.

Zapewniamy szkolenia BHP zarówno w zakresie stałej współpracy jak i również jednorazowe zlecenia.

Szkolenie wstępne BHP : dla nowych pracowników – wdrażające w zasady bezpiecznej pracy, zapoznające z instrukcją stanowiskową i ogólnymi zasadami BHP.

Szkolenie okresowe BHP: przypomina najważniejsze zasady BHP pracownikom.

Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: pozwala określić ryzyko związane z wykonywaniem konkretnych zadań oraz wskazują sposoby ich uniknięcia.

Opracowywanie dokumentacji powypadkowej : prowadzimy dochodzenie powypadkowe na stanowiskach pracy i przygotowujemy raporty.

Kontrola warunków BHP w firmie : prowadzona tak, by wyeliminować wszelkie czynniki ryzyka i zwiększyć bezpieczeństwo pracy firmy.

Opracowywanie instrukcji BHP: opracujemy kompletne instrukcje BHP, uwzględniając indywidualną specyfikę pracy firmy oraz zadania na każdym stanowisku .

Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego: przeprowadzimy kompleksową analizę warunków pracy, wskazując najbardziej optymalne wyposażenie pracownika – zapewniające maksimum bezpieczeństwa przy wykonywaniu zadań zawodowych i optymalne pod względem finansowym.

„ KOMPLET ” – C, C+E, KWP – 6000 zł !!!

Kategoria C

– 2000 zł

Kategoria E do C

– 2000 zł

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

– 399 zł

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

– 2500 zł

Kwalifikacja wstępna

– 3500 zł

Doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

– do uzgodnienia

Kurs ADR dla kierowców podstawowy

– 600 zł

Kurs ADR dla kierowców specjalistyczny

– 400 zł

Kurs ADR dla kierowców podstawowy i specjalistyczny

– 900 zł

Mocowanie ładunków dla kierowców

– 300 zł

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki

Ul. Antoniego Patli 10

16-400 Suwałki

Biuro 570 883 441

Daniel Suchocki 530 087 591

e-mail: adr.suwalki@gmail.com