570 883 441
 

5 lat na rynku

350 współpracujących firm

16540 przeszkolonych kursantów

Kilka słów o Nas

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki

Powstała w 2016 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku firm zajmujących się kompleksową obsługą kierowców zawodowych a także szeroko rozumianego zagadnienia TSL. Naszym celem jest budowanie stałych relacji z klientami, elastyczność oraz rzetelna obsługa.
Szkolenia w naszym Ośrodku cechują się profesjonalizmem i wysokim poziomem obsługi. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje, zyskasz możliwość zdobycia pracy jako kierowca zawodowy. Szkolimy na prawo jazdy kategorii C i C+E. W naszym ośrodku uzyskasz kwalifikację wstępną, wstępną przyśpieszoną, szkolenia okresowe, kurs ADR wszystkich klas i specjalistyczne a także szkoleń z zakresu transportu.

Jesteśmy firmą stosunkowo młodą, jednakże temat szkolenia kierowców jest dla nas bardzo dobrze znany z uwagi na wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dzięki temu mamy pewność, że kandydaci na kierowców i kierowcy współpracujący z nami otrzymają najlepsze wyszkolenie, a także kompetentne doradztwo z zagadnień TSL.
ADR-EDU to również szkolenia i audyty dla firm zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych. Wyspecjalizowana kadra z wieloletnim stażem zagwarantuje profesjonalną obsługę i szkolenia, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w waszej firmie i znacząco podniosą kwalifikacje wasze jak i pracowników na określonych stanowiskach.
Zapraszamy do współpracy!

Zadzwoń

Napisz

Odwiedź

Nasza oferta

Prawo jazdy kategorii A1, A2, A:

 

Kurs prawa jazdy kat. A uprawnia do kierowania wszelkimi motocyklami, a w szczególności takimi o mocy powyżej 35kW (oraz stosunku mocy do masy własnej powyżej 0,2 kW/kg). Aby otrzymać prawo jazdy kat. A wymagane jest ukończenie 24 lat lub 20 lat – w przypadku posiadania prawa jazdy kat. A2 minimum 2 lata.

Prawo jazdy kat. A umożliwia również kierowanie pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1 oraz A2

Prawo jazdy kategorii B:

 

To najpopularniejsza kategoria prawa jazdy, uprawniająca do poruszania się po drogach publicznych autami osobowymi. Aby ją uzyskać trzeba mieć ukończone 18 lat. Można jednak zapisać się na kurs już na 3 miesiące prze osiągnięciem pełnoletniości, ale za pisemną zgodą rodziców. Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony ( z wyjątkiem autobusu i motocykla), a także ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zajęć teoretycznych jest dostarczenie Profilu Kandydata na Kierowcę na kat. B.

Prawo jazdy kategorii C:

 

Ukończyłeś 21 lat i chcesz podnieść swoje kwalifikacje o  zawód kierowcy pojazdu ciężarowego powyżej 3,5t? To szkolenie jest dla Ciebie! 20 godzinna teoria a następnie 30 godzinne szkolenie praktyczne przygotuje Cię do egzaminu państwowego. W ADR-EDU podchodzimy profesjonalnie do swoich obowiązków i dbamy o rzetelne szkolenie naszych kandydatów na kierowców. Doświadczenie zawodowe naszych instruktorów przybliży Ci kulisy pracy kierowcy zawodowego co pozwoli bezpiecznie i bez obaw podjąć nowe wyzwania!

Prawo jazdy kategorii E do C:

 

Posiadasz prawo jazdy kategorii C? Uzupełnij swoje kwalifikacje i możliwość jazdy z przyczepą pojazdami powyżej 3,5t! Kompletne uprawnienia pozwolą Ci znaleźć lepiej płatną pracę! Na rynku niezmiennie mamy do czynienia z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych kierowców posiadających kompletne uprawnienia do kierowania pojazdami powyżej 3,5t. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU dołoży wszelkich starań w dążeniu do podniesienia Twoich uprawnień! Kurs składa się wyłącznie z 25 godzin jazdy praktycznej przygotowującej do egzaminu państwowego. Nie czekaj! Uzupełnij uprawnienia już teraz!

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy i osób):

 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy.Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy i osób): Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy.Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie. Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia. Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest: Prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, Orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym), Orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia ADR:

 

Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym jest stale rozwijającą się gałęzią transportu międzynarodowego. Przepisy umowy wielostronnej które Polska ratyfikowała 1975 roku nakładają na kierowców obowiązek posiadania uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jest to podyktowane posiadaniem przez kierowcę wiedzy i umiejętności związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU organizuje kursy związane z transportem i manipulacją materiałów niebezpiecznych:
Kurs ADR dla kierowców ( podstawowy, specjalistyczny na cysterny i klasy 1 i 7)
Szkolenie stanowiskowe ADR ( dla osób uczestniczących w łańcuchu transportowym)
Szkolenia ADR oferowane przez Naszą firmę pozwalają zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenia są kierowane do rożnych grup osób:
– dla kierowców, którzy chcą podjąć pracę związaną z transportem  towarów niebezpiecznych,
– dla doradców ADR,
– dla pozostałych osób uczestniczących w operacjach transportowych materiałów niebezpiecznych.

Szkolenia i audyty ADR dla firm

 

Zgodnie z Umową ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców d/s bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Wynika z tego obowiązek ciążący na wszystkich przedsiębiorcach uczestniczących w łańcuchu transportowym zajmujących się materiałami niebezpiecznymi do wyznaczenia doradcy, który zadba o prawidłowość procesów związanych z manipulacją ładunku oraz szkoleniem osób. Brak wyznaczonego doradcy skutkuje mandatem karnym w wysokości 5 tyś. złotych nakładanego na przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego. Prowadzimy audyty i szkolenia na terenie województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, dbając o wysoką jakość i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Szkolenia BHP

 

Każda firma potrzebuje wsparcia w zakresie BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenia, a każde stanowisko musi zostać opatrzone odpowiednią instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie. Zapewniamy szkolenia BHP zarówno w zakresie stałej współpracy jak i również jednorazowe zlecenia. Szkolenie wstępne BHP : dla nowych pracowników – wdrażające w zasady bezpiecznej pracy, zapoznające z instrukcją stanowiskową i ogólnymi zasadami BHP. Szkolenie okresowe BHP: przypomina najważniejsze zasady BHP pracownikom.

Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: pozwala określić ryzyko związane z wykonywaniem konkretnych zadań oraz wskazują sposoby ich uniknięcia. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej : prowadzimy dochodzenie powypadkowe na stanowiskach pracy i przygotowujemy raporty. Kontrola warunków BHP w firmie : prowadzona tak, by wyeliminować wszelkie czynniki ryzyka i zwiększyć bezpieczeństwo pracy firmy. Opracowywanie instrukcji BHP: opracujemy kompletne instrukcje BHP, uwzględniając indywidualną specyfikę pracy firmy oraz zadania na każdym stanowisku .

Prawo jazdy kategorii A1, A2, A

 

Kurs prawa jazdy kat. A uprawnia do kierowania wszelkimi motocyklami, a w szczególności takimi o mocy powyżej 35kW (oraz stosunku mocy do masy własnej powyżej 0,2 kW/kg). Aby otrzymać prawo jazdy kat. A wymagane jest ukończenie 24 lat lub 20 lat – w przypadku posiadania prawa jazdy kat. A2 minimum 2 lata.

Prawo jazdy kat. A umożliwia również kierowanie pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1 oraz A2

Prawo jazdy kategorii B

 

To najpopularniejsza kategoria prawa jazdy, uprawniająca do poruszania się po drogach publicznych autami osobowymi. Aby ją uzyskać trzeba mieć ukończone 18 lat. Można jednak zapisać się na kurs już na 3 miesiące prze osiągnięciem pełnoletniości, ale za pisemną zgodą rodziców. Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony ( z wyjątkiem autobusu i motocykla), a także ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zajęć teoretycznych jest dostarczenie Profilu Kandydata na Kierowcę na kat. B.

Prawo jazdy kategorii C

Ukończyłeś 21 lat i chcesz podnieść swoje kwalifikacje o  zawód kierowcy pojazdu ciężarowego powyżej 3,5t? To szkolenie jest dla Ciebie! 20 godzinna teoria a następnie 30 godzinne szkolenie praktyczne przygotuje Cię do egzaminu państwowego. W ADR-EDU podchodzimy profesjonalnie do swoich obowiązków i dbamy o rzetelne szkolenie naszych kandydatów na kierowców. Doświadczenie zawodowe naszych instruktorów przybliży Ci kulisy pracy kierowcy zawodowego co pozwoli bezpiecznie i bez obaw podjąć nowe wyzwania!

Prawo jazdy kategorii E do C:

 

Posiadasz prawo jazdy kategorii C? Uzupełnij swoje kwalifikacje i możliwość jazdy z przyczepą pojazdami powyżej 3,5t! Kompletne uprawnienia pozwolą Ci znaleźć lepiej płatną pracę! Na rynku niezmiennie mamy do czynienia z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych kierowców posiadających kompletne uprawnienia do kierowania pojazdami powyżej 3,5t. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU dołoży wszelkich starań w dążeniu do podniesienia Twoich uprawnień! Kurs składa się wyłącznie z 25 godzin jazdy praktycznej przygotowującej do egzaminu państwowego. Nie czekaj! Uzupełnij uprawnienia już teraz!

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

(przewóz rzeczy i osób)

 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy.Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (przewóz rzeczy i osób): Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców. Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy. Dawniej kurs na przewóz rzeczy.Kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej , kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniej zdanym egzaminie. Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia. Obecnie, aby pracować w transporcie drogowym na stanowisku kierowcy, wymagane jest: Prawo jazdy danej kategorii C, CE, D, DE, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, Orzeczenie psychologiczne (wydane na podst. art. 39k ustawy o transporcie drogowym), Orzeczenie lekarskie (na podst. art. 39j ustawy o transporcie drogowym).

Kursy i szkolenia ADR

 

Przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym jest stale rozwijającą się gałęzią transportu międzynarodowego. Przepisy umowy wielostronnej które Polska ratyfikowała 1975 roku nakładają na kierowców obowiązek posiadania uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jest to podyktowane posiadaniem przez kierowcę wiedzy i umiejętności związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU organizuje kursy związane z transportem i manipulacją materiałów niebezpiecznych:
Kurs ADR dla kierowców ( podstawowy, specjalistyczny na cysterny i klasy 1 i 7)
Szkolenie stanowiskowe ADR ( dla osób uczestniczących w łańcuchu transportowym)
Szkolenia ADR oferowane przez Naszą firmę pozwalają zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Szkolenia są kierowane do rożnych grup osób:
– dla kierowców, którzy chcą podjąć pracę związaną z transportem  towarów niebezpiecznych,
– dla doradców ADR,
– dla pozostałych osób uczestniczących w operacjach transportowych materiałów niebezpiecznych.

Szkolenia i audyty ADR dla firm

 

Szkolenia i audyty ADR dla firm

 

Zgodnie z Umową ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców d/s bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. Wynika z tego obowiązek ciążący na wszystkich przedsiębiorcach uczestniczących w łańcuchu transportowym zajmujących się materiałami niebezpiecznymi do wyznaczenia doradcy, który zadba o prawidłowość procesów związanych z manipulacją ładunku oraz szkoleniem osób. Brak wyznaczonego doradcy skutkuje mandatem karnym w wysokości 5 tyś. złotych nakładanego na przedsiębiorcę w toku postępowania administracyjnego. Prowadzimy audyty i szkolenia na terenie województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, dbając o wysoką jakość i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Szkolenia BHP

 

Każda firma potrzebuje wsparcia w zakresie BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenia, a każde stanowisko musi zostać opatrzone odpowiednią instrukcją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie. Zapewniamy szkolenia BHP zarówno w zakresie stałej współpracy jak i również jednorazowe zlecenia. Szkolenie wstępne BHP : dla nowych pracowników – wdrażające w zasady bezpiecznej pracy, zapoznające z instrukcją stanowiskową i ogólnymi zasadami BHP. Szkolenie okresowe BHP: przypomina najważniejsze zasady BHP pracownikom.

Tworzenie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: pozwala określić ryzyko związane z wykonywaniem konkretnych zadań oraz wskazują sposoby ich uniknięcia. Opracowywanie dokumentacji powypadkowej : prowadzimy dochodzenie powypadkowe na stanowiskach pracy i przygotowujemy raporty. Kontrola warunków BHP w firmie : prowadzona tak, by wyeliminować wszelkie czynniki ryzyka i zwiększyć bezpieczeństwo pracy firmy. Opracowywanie instrukcji BHP: opracujemy kompletne instrukcje BHP, uwzględniając indywidualną specyfikę pracy firmy oraz zadania na każdym stanowisku .

Kontakt

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki

Ul. Antoniego Patli 10

16-400 Suwałki

Biuro: 570 883 441

e-mail: adr.suwalki@gmail.com

Napisz do nas

3 + 5 =